Slová zo slovenského jazyka - skryť

Význam slova schovať

schovať dok.sloveso dokonavého vidu

skryť (význ. 1, 3): schovať darček do skrine
• schovať hlavu do piesku nechcieť vidieť skutočnosť

nedok. i opak. schovávať, schováva
- schovať sa: schovať sa za stĺp, slnko sa schovalo za oblaky
expresívny výraz môže sa pred ním schovať je menej schopný

nedok. i opak. schovávať sa

Viac informácií…