Slová zo slovenského jazyka - skormútený

Význam slova zúfalý

zúfalý príd.

1. ktorý (si) zúfa(l), malomyseľný: zúfalý človek, zúfalí rodičia; byť zúfalý2. ktorý vyjadruje stav beznádeje; svedčiaci o beznádeji, beznádejný: zúfalá situácia, zúfalé postavenie; zúfalý výkrik, pohľad

Viac informácií…