Slová zo slovenského jazyka - sídlo

Význam slova domov

domov

I. -a m.mužský rod1. miesto, kde sa človek narodil, kde býva, kde je doma: čaro domova; v internáte sa mu cnelo zadomovom; Slovensko je domovom Slovákov vlasťou2. pôvodná vlasť, kolíska: domovom ryže je India3. inštitúcia poskytujúca spoločné ubytovanie a iné služby: detský domov; domov dôchodcov; Domov slovenských spisovateľov (v Budmericiach);domovský príd. k 1, 2: domovská stanica (vozňa), domovský štát
• mať domovské právo niekde (často) sa vyskytovať
II. prísl.1. do vlastného bytu, domu: prísť po robote domov; poďme domov!2. do rodného kraja, do vlasti: vrátiť sa domov na Slovensko

Viac informácií… 

Význam slova palác

palác -a m.mužský rod

veľká reprezentatívna budova; vo feudalizme panské sídlo v meste: kráľovský palác, prezidentský palác, Primaciálny palác; justičný, športový palác

palácový príd.: palácová stráž; palácový prevrat, palácová revolúcia sprisahanie majúce za cieľ výmenu vládnucich osôb; pren. vzbura proti vedeniu v istej organizácii

Viac informácií… 

Význam slova zámok

zámok -mku m.mužský rod

väčšia reprezentačná (umelecky cenná) budova, za feudalizmu šľachtické sídlo: kráľovský zámok; poľovnícky zámok; Oravský zámok; zrúcanina zámku
• stavať vzdušné, veterné zámky robiť si ilúzie; rozpráv. zámok na stračej nôžke

zámocký príd.: zámocký park

zámoček -čka m.mužský rod zdrob.

Viac informácií…