Slová zo slovenského jazyka - rozumný

Význam slova múdry

múdry príd.

obdarený dobrým rozumom, úsudkom, majúci potrebné vedomosti; svedčiaci o týchto vlastnostiach; opozitumslovo opačného významu sprostý, hlúpy: múdry človek, múdra staroba; múdra rada, reč, múdry postoj
• múdry ako Šalamún veľmi; nie som z toho múdry nerozumiem tomu; múdrejší ustúpi; ráno je múdrejšie ako večer

múdro prísl.: múdro odpovedať

múdrosť -i ž.
1. vlastnosť múdreho: múdrosť rodičov; zuby múdrosti2. súhrn vedomostí, poznatkov: životná, ľudová múdrosť; ironický výraz nechaj si svoje múdrosti!expresívny výraz myslí si, že všetku múdrosť (sveta) pojedol je namyslený

Viac informácií… 

Význam slova racionálny

racionálny príd.

1. založený na rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový, opozitumslovo opačného významu iracionálny: racionálny prístup k problému, racionálna výchova; matematický výraz racionálne číslo ktoré sa dá vyjadriť podielom 2 celých čísel; termín z chémie racionálny vzorec skrátený štruktúrny vzorec2. hospodárny, účelný: racionálna výroba, racionálna organizácia práce;racionálne prísl.

racionálnosť -i ž.

Viac informácií…