Slová zo slovenského jazyka - rozmýšľať

Význam slova mieniť

mieniť -i nedok.

1. ako modálne sloveso v spojení s neurčitkom vyjadruje vôľu, chuť, úmysel (pri zápore odmietnutie) činiteľa konať dej, hodlať, chcieť, zamýšľať: (ne)mienim dlho čakať2. knižný výraz myslieť si, nazdávať sa, domnievať sa: mienil, že je už neskoro

Viac informácií…