Slová zo slovenského jazyka - pripojiť

Význam slova prilepiť

prilepiť dok.

lepom alebo inou lepkavou látkou pripevniť, pripojiť, nalepiť: prilepiť známku na obálku; pren. expresívny výraz: prilepiť oči na niekoho, na niečo upreto sa zadívať; prilepiť k chalupe garáž

nedok. priliepať, priliepa, prilepovať

Viac informácií…