Slová zo slovenského jazyka - prevaľovať

Význam slova prevaliť

prevaliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. váľaním, valením obrátiť: prevaliť skalu (na druhú stranu)2. zhodiť, zvaliť, prevrhnúť: prevaliť stôl, prevaliť niekoho do snehu3. tlakom preraziť: voda prevalila hrádzu;nedok. prevaľovať
- prevaliť sa
1. zvaliť sa, spadnúť: skriňa sa prevalila2. prevrátiť sa, obrátiť sa: prevaliť sa na posteli3. rýchlo, prudko a pod. prejsť, prehnať sa: rieka sa prevalila cez breh4. prelomiť sa (význ. 2): ľad sa prevalil5. expresívny výraz ľahnúť si (význ. 2): prevaliť sa na gauč;nedok. k 1-4 prevaľovať sa

Viac informácií…