Slová zo slovenského jazyka - presvedčiť

Význam slova prehovoriť

prehovoriť dok.

1. povedať, vysloviť niečo, ozvať sa: čo chceš? prehovorí žena; nikto z nich neprehovoril2. i prehovoriť si zaviesť rozhovor s istým cieľom, porozprávať sa: prehovoriť si so spolupracovníkmi o plnení výrobného plánu; chcel by som s vami prehovoriť niekoľko slov

Viac informácií…