Slová zo slovenského jazyka - prepychový

Význam slova cenný

cenný príd.

majúci veľkú cenu (význ. 1, 2), hodnotný: cenný dar, cenné suroviny; cenné obrazy, pamiatky; cenný prínos, cenná skúsenosť; cenný list, balík s udanou cenou; cenné papiere šeky, účastiny a pod.; cenný dokument

cennosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova nákladný

nákladný príd.

1. týkajúci sa nákladu (význ. 1): nákladná doprava; nákladný vlak, nákladné auto, nákladná loď na dopravu nákladov2. vyžadujúci veľké náklady (význ. 2), drahý: nákladný život, nákladné zábavy; pren. nákladný dialóg rozvláčny;

Viac informácií…