Slová zo slovenského jazyka - predviesť

Význam slova prezentovať

prezentovať nedok. i dok.sloveso nedokonavého i dokonavého vidu

1. predkladať, predložiť, pod(áv)ať: prezentovať zmenku, prezentovať žiadosť2. predvádzať, predviesť, predstavovať, predstaviť: prezentovať svoje výrobky na veľtrhu; spevák prezentoval vlastnú platňu- prezentovať sa
1. (o)hlásiť svoju prítomnosť: prezentovať sa pred začiatkom podujatia2. prejavovať sa, prejaviť sa, ukazovať sa, ukázať sa: umelec sa prezentoval na výstave kolekciou šperkov

Viac informácií… 

Význam slova ukázať

ukázať -že -žu dok.sloveso dokonavého vidu

1. upozorniť pohybom ruky, gestom a pod.: ukázať turistom smer cesty, ukázať na niečo, na niekoho prstom2. dať vidieť, predviesť, predstaviť; predložiť: ukázať hosťom byt, zaujímavosti okolia; ukázať preukaz, povolenie; ukáž ruky! ukáž, čo tam máš!3. dať najavo, prejaviť: ukázať dobrú vôľu, radosť; ukázal, čo vie; expresívny výraz veď ja mu ukážem! zastrájanie4. dokázať (význ. 1), dosvedčiť, potvrdiť: ukáž, že si chlap!5. predstaviť (význ. 3), upozorniť, poukázať: ukázať podstatné znaky preberaného javuexpresívny výraz ukázať niekomu dvere vyhnať, vyhodiť ho; ukázať niekomu chrbát a) odvrátiť sa b) odísť; ukázať niekomu peknú, milú tvár byť milý, príjemný (i zdanlivo)

nedok. ukazovať
1. k 1-52. zaznamenávať (význ. 2), označovať: ručičky ukazujú presne päť hodínexpresívny výraz ukázať niekomu straky na kole zavádzať niekoho; ukázať na niekoho prstom vyjadrovať posmech, pohoršenie a pod. nad niekým
- ukázať sa
1. dať sa vidieť, objaviť sa: ani sa neukáže, hanbí sa ukázať ľuďom na oči2. vyjsť najavo: teraz sa ukáže, kto má pravdu3. expresívny výraz prejaviť sa navonok, predstaviť sa: chce sa ukázať (aký je hrdina, gavalier);nedok. ukazovať sa

Viac informácií…