Slová zo slovenského jazyka - predstaviť

Význam slova prezentovať

prezentovať nedok. i dok.sloveso nedokonavého i dokonavého vidu

1. predkladať, predložiť, pod(áv)ať: prezentovať zmenku, prezentovať žiadosť2. predvádzať, predviesť, predstavovať, predstaviť: prezentovať svoje výrobky na veľtrhu; spevák prezentoval vlastnú platňu- prezentovať sa
1. (o)hlásiť svoju prítomnosť: prezentovať sa pred začiatkom podujatia2. prejavovať sa, prejaviť sa, ukazovať sa, ukázať sa: umelec sa prezentoval na výstave kolekciou šperkov

Viac informácií… 

Význam slova spoznať

spoznať dok.sloveso dokonavého vidu

1. oboznámiť sa, poznať: spoznať neznáme, spoznať svet, nových ľudí2. zistiť totožnosť, poznať: v prvej chvíli ho nespoznal3. uvedomiť si, zistiť, zbadať, poznať: neskoro spoznal, čo vykonal;nedok. spoznávať, spoznáva
- spoznať sa oboznámiť sa, zoznámiť sa, poznať sa: spoznali sa na zábave

nedok. spoznávať sa

Viac informácií… 

Význam slova zoznámiť

zoznámiť -i dok.sloveso dokonavého vidu

1. umožniť osobne sa spoznať: predstavil a zoznámil všetkých, zoznámiť priateľa s kolegom2. oboznámiť: zoznámiť študentov s predmetom štúdia;nedok. zoznamovať
- zoznámiť sa
1. osobne sa spoznať: zoznámiť sa s prítomnými; zoznámili sa na rekreácii2. oboznámiť sa: zoznámiť sa s faktami;nedok. zoznamovať sa

Viac informácií…