Slová zo slovenského jazyka - poriadkumilovný

Význam slova poriadny

poriadny príd.

1. ktorý dbá na poriadok, poriadkumilovný: poriadna gazdiná, poriadny žiak2. statočný, slušný, usporiadaný: poriadne dievča, viesť poriadny život3. hovorový výraz riadny, náležitý, primeraný: mať poriadny byt, nemá preňho poriadneho slova4. expresívny výraz veľký, značný, riadny: poriadny kus chleba, bola už poriadna tma;poriadne prísl.: poriadne sa správať, obliekať, prísť poriadne neskoro

poriadnosť -i ž.

Viac informácií…