Slová zo slovenského jazyka - pojem

Význam slova slovo

slovo -a slov s.

1. zákl. jazyková jednotka s ustálenou formou i významom: domáce, prevzaté, nové slovo; dĺžka, význam, výskyt slova; hľadať vhodné slovo, neprehovoriť slova; v pravom zmysle slova; spisovné, nárečové slová2. jazykový prejav; hovorenie: písané, hovorené slovo, slovo na úvod; príkre, úprimné, povzbudivé slovo; silné slovo odvážny výrok alebo prejav; prázdne slová bezobsažná, zbytočná reč; povedať dve-tri slová; majster slova kto zaujímavo hovorí alebo píše; kultúra slova starostlivosť o správne vyjadrovanie a písanie; mať dar slova byť výrečný; (ne)dostať sa k slovu (ne)môcť prehovoriť alebo rozhodovať

Viac informácií… 

Význam slova výraz

výraz -u m.

1. vyjadrenie citového, myšlienkového stavu; jeho vonkajší prejav: výraz obdivu, úcty; umelecký, herecký výraz2. vonkajší vzhľad človeka ako prejav jeho (duševného) stavu: starecký výraz, výraz strachu, radosti na tvári

Viac informácií…