Slová zo slovenského jazyka - osudný

Význam slova vážny

vážny príd.

1. ktorý má prísny, dôstojný výzor, ráz; neprejavujúci radosť, opozitum veselý: vážny človek; je vážny, nikdy sa neusmeje; vážna povaha2. dôležitý, závažný: vážna vec; vážne nebezpečenstvo, vážne nedostatky veľké; vážna choroba ťažká; urobiť vážny krok

Viac informácií… 

Význam slova životný

životný príd.

1. týkajúci sa života: životné prejavy, podmienky, životný priestor, životné prostredie, životná úroveň; životný štýl; životný cieľ, životné plány; životné minimum existenčné; životná múdrosť overená životom; životný druh manžel; životné poistenie na dožitie istého veku alebo v prípade smrti poisteného2. mimoriadne dôležitý, rozhodujúci, závažný: životný problém, životný úspech, životné rozhodnutie

Viac informácií…