Slová zo slovenského jazyka - osobitý

Význam slova osobitný

osobitný príd.

1. ktorý jestvuje samostatne, oddelene: osobitný vchod separátny; osobitné odvetvie; to je osobitný prípad odlišný2. ktorý má nejakú mimoriadnu funkciu, úlohu, cieľ a pod, mimoriadny: osobitný vlak, osobitná komisia, osobitná ochrana, osobitný význam; osobitná škola pre rozumovo postihnutú mládež

Viac informácií… 

Význam slova typický

typický príd.

1. ktorý má vlastnosti typu (význ. 1), charakteristický, príznačný: typický predstaviteľ staršej generácie; typický prípad, typická vlastnosť; to je preňho typické2. rázovitý, originálny: typická figúra, typická krajina;

Viac informácií… 

Význam slova špeciálny

špeciálny príd.

týkajúci sa určitého úseku; vybraný, osobitný, mimoriadny: špeciálna psychológia, špeciálna pedagogika; špeciálna výroba obyčajne vojenská; špeciálny výcvik, oblek, prístroj; špeciálne lietadlo; špeciálna mapa v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 75 000

špeciálne prísl.: špeciálne vyškolení odborníci

Viac informácií…