Slová zo slovenského jazyka - osobitný

Význam slova špeciálny

špeciálny príd.

týkajúci sa určitého úseku; vybraný, osobitný, mimoriadny: špeciálna psychológia, špeciálna pedagogika; špeciálna výroba obyčajne vojenská; špeciálny výcvik, oblek, prístroj; špeciálne lietadlo; špeciálna mapa v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 75 000

špeciálne prísl.: špeciálne vyškolení odborníci

Viac informácií…