Slová zo slovenského jazyka - odlišný

Význam slova iný

iný

I. zám. vymedz.1. označuje predmet, jav, vlastnosť ako odlišnú oproti pôvodnej, očakávanej a pod, nie ten, druhý; nie taký(to), odlišný; inakší: čakali jeho, prišiel iný; prísť na iné myšlienky; my sme už celkom iní; niet iného východiska, iba ...; to je niečo iné, to je iná vec konštatovanie zmenenej situácie

Viac informácií…