Slová zo slovenského jazyka - nový

Význam slova budúci

budúci

I. príd. ktorý príde, bude, nastávajúci, opozitum minulý: budúci rok, budúce pokolenie; budúci absolventi; gramatický termín budúci čas vyjadrujúci dej, ktorý sa uskutoční po čase prehovoru; futúrum
II. budúci m. hovorový výraz budúci manžel

Viac informácií… 

Význam slova druhý

druhý číslovka radová

1. k 2: druhý ročník, rad; byť na druhom mieste; druhá svetová vojna, druhý diel filmu; bolo to druhého januára; skončiť o druhej (hodine); pol druha, druhého litra; po prvé, po druhé (pri vypočítavaní); gramatický termín: druhý pád genitív; druhý stupeň komparatív; druhá (slovesná) osoba; matematický výraz druhá mocnina, odmocnina; výraz z oblasti hudby druhý hlas; hrať druhé husle i frazeologizmus mať druhoradú úlohu; tech. druhý rýchlostný stupeň2. (vo vzťahu k prvý) ktorý stojí na nižšej úrovni: druhý tajomník veľvyslanectva; výrobky druhej kvality

Viac informácií…