Slová zo slovenského jazyka - niekto

Význam slova hocikto

hocikto, hockto -koho zám. neurčité

1. vyjadruje ľubovoľnosť alebo rozmanitosť pri voľbe osoby, nezáleží na tom kto, ktokoľvek, bárskto: prihlásiť sa môže hocikto2. (s odtienkom podceňovania, zľahčovania) niekto bezvýznamný: nezníži sa k hocikomu; nie som hocikto

Viac informácií…