Slová zo slovenského jazyka - nezlomný

Význam slova trvalý

trvalý

I. príd.1. neprerušovaný v čase, neprestajný, ustavičný, stály: trvalý priebeh, trvalé priateľstvo, nebezpečenstvo; trvalé bydlisko, trvalé zamestnanie, trvalá invalidita2. nepodliehajúci zmenám, nemenný, stály; trváci, trvácny: trvalá vlastnosť, trvalé vedomosti; trvalá ondulácia3. dlhší čas trvajúci alebo často sa opakujúci: trvalé dažde, trvalé bolesti;trvalo, trvale prísl.: trvalo pôsobiť

trvalosť -i ž.
II. trvalá ž. hovorový výraz trvalá ondulácia

Viac informácií…