Slová zo slovenského jazyka - nešťastný

Význam slova hrozný

hrozný príd.

1. vyvolávajúci hrôzu, strašný, desný: hrozná smrť; stalo sa niečo hrozné2. hovorový výraz expresívny výraz veľký, náramný, ohromný; strašný: hrozný krik, hrozná radosť, hrozné blato; dnes je hrozné počasie zlé;

Viac informácií… 

Význam slova smutný

smutný príd.

1. preniknutý, postihnutý smútkom, opozitum veselý: smutný človek, byť smutný2. spôsobujúci smútok; svedčiaci o smútku: smutná udalosť, smutný list; smutné pohľady; expresívny výraz je to smutná perspektíva zlá; v názvoch niektorých rastlín: smutná vŕba;

Viac informácií… 

Význam slova zúfalý

zúfalý príd.

1. ktorý (si) zúfa(l), malomyseľný: zúfalý človek, zúfalí rodičia; byť zúfalý2. ktorý vyjadruje stav beznádeje; svedčiaci o beznádeji, beznádejný: zúfalá situácia, zúfalé postavenie; zúfalý výkrik, pohľad

Viac informácií…