Slová zo slovenského jazyka - náročný

Význam slova pyšný

pyšný príd.

1. správajúci sa povýšene, pohŕdavo, namyslený, vystatovačný: pyšná šľachta, pyšný diktátor2. hrdý, sebavedomý: byť pyšný na svoju prácu, na svoju ženu3. [kniž.] nádherný, veľkolepý, pompézny: pyšný kráľovský palác• pyšný ako páv

pyšne, pyšno prísl.: pyšne vystupovať; pyšno sa hlásiť k svojmu rodu

Viac informácií…