Slová zo slovenského jazyka - materiálny

Význam slova fyzický

fyzický príd.

1. hmotný: fyzický zemepis opisujúci prír. pomery2. telesný, opozitumslovo opačného významu duševný, psychický: fyzická sila, práca, bolesť; práv. fyzická osoba jednotlivec, opozitumslovo opačného významu právnická osoba3. administratívny výraz ktorý sa týka reálneho jestvovania niečoho, skutočný, faktický: fyzické prebratie knižnice; fyzická kontrola inventára, opozitumslovo opačného významu účtovná;fyzicky prísl.: fyzicky pracovať, fyzicky zdravý

Viac informácií… 

Význam slova hmotný

hmotný príd.

1. k hmota (význ. 1), materiálny: hmotná podstata sveta2. týkajúci sa majetkovej, finančnej stránky, úrovne: hmotný blahobyt, hmotná škoda, hmotná kultúra; hmotné prostriedky majetok, peniaze;hmotne prísl.: byť hmotne zodpovedný, zabezpečený

hmotnosť -i ž.
1. k hmotný (význ. 1)2. výraz z fyziky vlastnosť telesa daná gravitáciou a meraná v kilogramoch; podľa staršieho chápania váha: chlieb s hmotnosťou 2 kg; hmotnosť nákladu; termín z chémie molekulová, atómová hmotnosť;hmotnostný príd.: hmotnostné číslo

Viac informácií… 

Význam slova telesný

telesný príd.

1. týkajúci sa tela, fyzický: telesná konštrukcia, telesná zdatnosť, slabosť, telesná chyba; telesná práca; telesná výchova telovýchova; telesná stráž na ochranu osobnej bezpečnosti; telesné pozostatky mŕtve telo človeka2. pohlavný, zmyselný: telesný pôžitok;telesne prísl.: telesne pracovať, telesne zdatný; telesne sa stýkať

telesnosť -i ž.
1. hmotnosť, opozitumslovo opačného významu duševnosť2. telesná žiadostivosť

Viac informácií…