Slová zo slovenského jazyka - lúpežník

Význam slova pirát

pirát -a m.mužský rod

morský lupič; pejor. lupič vôbec: vzdušný pirát únosca lietadla alebo letecký záškodník; pirát ciest bezohľadný motorista

pirátsky príd.: pirátska loď; pejor.: pirátska videokazeta nelegálne prekopírovaná a šírená; pirátska rozhlasová stanica nelegálne vysielajúca

pirátstvo -a s. násilníctvo, lupičstvo; pejor. počítačové pirátstvo nelegálne kopírovanie a rozširovanie počítačových programov

Viac informácií… 

Význam slova zbojník

zbojník -a mn. -ci m.mužský rod

1. kto zbíja: družina zbojníkov; pren. hovorový výraz okrádač2. expresívny výraz lapaj (význ. 1, 2), beťár: ty zbojník akýsi!zbojníčka -y -čok ž.

zbojnícky príd. i prísl.: zbojnícky kapitán, zbojnícke piesne; kuchársky výraz zbojnícka pečienka mäso pečené obyčajne na ražni; zbojnícky naladení vojaci

zbojníctvo -a s.

Viac informácií…