Slová zo slovenského jazyka - idiot

Význam slova vôl

vôl vola mn. N. a A. -y m.

ťažné zviera, vykastrovaný býk: pár volov; pren. pejor. mn. živ. -i nadávka
expresívny výraz: drhne ako vôl ťažko pracuje; berie ako vôl na rohy a) je chamtivý b) berie si veľa povinností

Viac informácií…