Slová zo slovenského jazyka - húžvať

Význam slova krčiť

krčiť nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. robiť nepravidelné záhyby, krkvať, húžvať: krčiť si šaty2. ohýbať, zohýbať: krčiť nohu v koleneexpresívny výraz krčiť nos(om) nad niečím; krčiť plecami prejavovať nerozhodnosť, bezmocnosť a pod.

opak. krčievať -a
- krčiť sa
1. mať sklon tvoriť nepravidelné záhyby, krkvať sa, húžvať sa: látka sa krčí2. ohýbať sa, zohýnať sa, hrbiť sa: krčiť sa nad šitím3. byť učupený, prikrčený, čupieť: krčiť sa v kútiku; pren. v doline sa krčí dedinka;opak. krčievať sa

Viac informácií…