Slová zo slovenského jazyka - hlt

Význam slova dúšok

dúšok -ška m.mužský rod

množstvo nápoja vypité bez prerušenia, vydýchnutia: veľký, malý dúšok; vypiť (si) dúšok vína
• na (jeden) dúšok, jedným dúškom (vypiť, povedať) naraz; [kniž.] plným dúškom (žiť) naplno

dúštek -a m.mužský rod
1. zdrob. k dúšok2. dúšok

Viac informácií…