Slová zo slovenského jazyka - energia

Význam slova sila

sila -y síl ž.

1. schopnosť podávať telesný alebo duševný výkon, energia: telesná, mravná sila; udrieť z celej sily; pozbierať (posledné) sily; usilovať sa zo všetkých síl2. zdroj pohybu alebo pohybovej energie: hnacia, príťažlivá sila, sila vodného toku, víchra

Viac informácií…