Slová zo slovenského jazyka - chvieť

Význam slova kmitať

kmitať nedok.

1. prudko pohybovať (v striedavom smere), mihať: kmitať prstami2. periodicky sa pohybovať, oscilovať: struna kmitá; výraz z fyziky kmitanie pohyb telesa, pri ktorom jeho vzdialenosť od rovnovážnej polohy neprekročí konečnú polohu; oscilácia

Viac informácií…