Slová zo slovenského jazyka - chvastavý

Význam slova náročný

náročný príd.

1. majúci veľké nároky, požiadavky: náročný divák, vkus, byť náročný k, voči sebe2. vyžadujúci veľké úsilie, ťažký, neľahký: náročná práca; úloha je náročná na čas;náročne prísl.

náročnosť -i ž.
1. k 1: divácka náročnosť, kritická náročnosť2. súbor nárokov kladených na istý jav: náročnosť na riadenie, materiálová náročnosť

Viac informácií… 

Význam slova pyšný

pyšný príd.

1. správajúci sa povýšene, pohŕdavo, namyslený, vystatovačný: pyšná šľachta, pyšný diktátor2. hrdý, sebavedomý: byť pyšný na svoju prácu, na svoju ženu3. [kniž.] nádherný, veľkolepý, pompézny: pyšný kráľovský palác• pyšný ako páv

pyšne, pyšno prísl.: pyšne vystupovať; pyšno sa hlásiť k svojmu rodu

Viac informácií…