Slová zo slovenského jazyka - charakteristický

Význam slova typický

typický príd.

1. ktorý má vlastnosti typu (význ. 1), charakteristický, príznačný: typický predstaviteľ staršej generácie; typický prípad, typická vlastnosť; to je preňho typické2. rázovitý, originálny: typická figúra, typická krajina;

Viac informácií…