Slová zo slovenského jazyka - byť

Význam slova domov

domov

I. -a m.mužský rod1. miesto, kde sa človek narodil, kde býva, kde je doma: čaro domova; v internáte sa mu cnelo zadomovom; Slovensko je domovom Slovákov vlasťou2. pôvodná vlasť, kolíska: domovom ryže je India3. inštitúcia poskytujúca spoločné ubytovanie a iné služby: detský domov; domov dôchodcov; Domov slovenských spisovateľov (v Budmericiach);domovský príd. k 1, 2: domovská stanica (vozňa), domovský štát
• mať domovské právo niekde (často) sa vyskytovať
II. prísl.1. do vlastného bytu, domu: prísť po robote domov; poďme domov!2. do rodného kraja, do vlasti: vrátiť sa domov na Slovensko

Viac informácií… 

Význam slova žiť

žiť -je -jú nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. byť živý, pri živote: žiť dlho, krátko, 70 rokov; ranený ešte žije2. tráviť život istým spôsobom, v istých podmienkach: žiť dobre, skromne, bezstarostne, kultúrne3. byť v nejakom duševný stave: žiť v presvedčení, v nádeji, v strachu4. nachádzať sa v istých zväzkoch, spoločenských vzťahoch: žiť so ženou, žiť spolu 20 rokov5. udržiavať svoju existenciu, živiť sa: žiť z vlastnej práce, žiť za cudzie peniaze6. bývať, sídliť: žiť v meste, na dedine; Slováci žijú v strednej Európe7. zacieľovať svoje úsilie, konanie: žiť pre deti, pre svoj národ, svojej práci8. prežívať (význ. 1): žiť ťažké časy9. byť zaujatý niečím: mesto žilo hudbou10. byť, jestvovať (najmä v rozprávkach): žil (raz) jeden kráľ
11. neprestávať jestvovať, nezanikať, pretrvávať: jeho odkaz žije
• nech žije! vyjadruje kladný, oslavný postoj; žiť na vlastnej nohe - samostatne; žiť na cudzom chlebe a) byť odkázaný na cudzích b) expresívny výraz priživovať sa; žiť na veľkej, na vysokej nohe - neprimerane svojim možnostiam, v prepychu; žiť z ruky do úst - biedne; žiť o chlebe a vode biedne; žiť na suchom chlebe biedne; žiť zo dňa na deň - veľmi skromne alebo v neistote; žime len raz život - treba využiť; je mu sveta žiť; žiť ako pes s mačkou v škriepkach; (je mu) ani žiť, ani mrieť - je v bezvýchodiskovej situácii

Viac informácií…