Slová zo slovenského jazyka - bujarý

Význam slova divý

divý príd.

1. necivilizovaný, primitívny, divošský, divoký: divé barbarské kmene2. voľne v prírode žijúci, rastúci: divá zver; divá sviňa diviak; divá hruška neštepená; divý mak; divé huby jedovaté, nejedlé3. prírodne daný, človekom nesformovaný, neupravený, divoký: divá strmina, divý prales4. nespútaný, bujný, prudký, zúrivý, divoký: divý vietor, divá nenávisť, divý výraz tváre; šport. preteky na divej vode5. expresívny výraz krikľavý, výstredný, nápadný, divoký: divé oblečenie, divá skladbaexpresívny výraz: bežať, robiť a pod. ako divý veľmi, intenzívne; byť divý do niekoho, niečoho, za niekým, niečím vášnivo túžiť

na divo pozri nadivo

divo prísl.: divo rásť, žiť, týčiť sa, smiať sa; divo oblečený

divosť -i ž.

Viac informácií…