Slová zo slovenského jazyka - bodec

Význam slova ihla

ihla -y ihiel/ihál ž.

1. nástroj s hrotom a uškom (z tenkého oceľového drôtu) určený na šitie: tupá, strojová ihla; navliecť niť do ihly2. nástroj alebo súčiastka v tvare ihly: gramofónová, magnetická ihla; výtvar., typografický výraz suchá ihla grafická technika, pri ktorej sa obraz vyrýva do kovovej dosky; jeho odtlačok

Viac informácií…