Význam slova svätokupectvo

svätokupectvo význam a skloňovanie

svätokupectvo -a s.

historizmus kúpa, predaj alebo požičiavanie duchovných hodností, hodnôt za peniaze

skloňovanie slova svätokupectvo

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) svätokupectvo
(tri) svätokupectvá
(bez) svätokupectva
(bez) svätokupectiev
(k) svätokupectvu
(k) svätokupectvám
(vidím) svätokupectvo
(vidím) svätokupectvá
(o) svätokupectve
(o) svätokupectvách
(so) svätokupectvom
(so) svätokupectvami