Význam slova stiahnuť

stiahnuť význam, synonymá a skloňovanie

stiahnuť -e -u -hol dok.sloveso dokonavého vidu

1. ťahaním dostať nadol: stiahnuť vlajku, roletu, stiahnuť si klobúk na oči; pes stiahol uši, chvost spustil; stiahnuť plecia skrčiť2. ťahaním odstrániť z povrchu, strhnúť: stiahnuť deku z postele, stiahnuť si rukavice; stiahnuť kožu zo zajaca3. zbaviť kože, odrať: stiahnuť medveďa4. ťahom premiestniť, potiahnuť, odtiahnuť: stiahnuť ruku z kľučky, stiahnuť hrniec zo sporáka, stiahnuť nohy (pod seba); pren. stiahli ho na zábavu zvábili5. ťahom zmenšiť (obvod), pritiahnuť, utiahnuť, zatiahnuť: stiahnuť slučku, stiahnuť si opasok; neos. stiahlo mu hrdlo (od žiaľu a pod.) zovrelo6. omotať a tak spevniť, pripevniť a pod.: stiahnuť ranu obväzom, stiahnuť si šaty opaskom7. (o častiach tváre) zmraštiť, zhúžviť: stiahnuť čelo, obočie, pery (na znak neľúbosti a pod.)8. odviesť kvapalinu na iné miesto: stiahnuť rybník; stiahnuť víno (do fliaš)9. zhromaždiť a odsunúť, premiestniť: stiahnuť vojsko (z frontu); stiahnuť hráčov do obrany10. vyradiť z používania; odobrať, vziať: stiahnuť bankovky z obehu; stiahnuť (film) z programu; stiahnuť objednávku zrušiť
11. odpočítať (istú časť zo sumy), strhnúť, zraziť: stiahnuť niekomu zo mzdy
expresívny výraz stiahnuť chvost skrotnúť, ustúpiť

nedok. sťahovať
- stiahnuť sa
1. skrčiť sa (význ. 1), schúliť sa, zmenšiť sa: stiahol sa, aby vyzeral menší; koža sa stiahla (od sucha)2. spojiť sa (do celku), zovrieť sa: ľudia sa stiahli do hlúčika; rana sa stiahla zacelila sa; hrdlo sa mu stiahlo (od žiaľu) zovrelo sa3. premiestniť sa (na menší alebo pôvodný priestor); utiahnuť sa (význ. 1): partizáni sa stiahli do hôr; vojsko sa prechodne stiahlo4. (obyčajne o častiach tváre) zmraštiť sa (význ. 1), zhúžviť sa: tvár sa mu stiahla (od bolesti)• stiahnuť sa do ústrania, stiahnuť sa do seba, stiahnuť sa do ulity izolovať sa

nedok. sťahovať sa
• sťahujú sa nad ním mračná hrozí mu nebezpečenstvo


stiahnuť synonymá:

stiahnuť
🔄
abdikovať
🔄
cúvnuť
🔄
dokrkvať
🔄
dokrčiť
🔄
dotiahnuť
🔄
kapitulovať
🔄
nahrbiť
🔄
nahúžvať
🔄
nakrkvať
🔄
nakrčiť
🔄
nechať
🔄
oddať sa osudu
🔄
odovzdať sa/poručiť sa do vôle Božej
🔄
odstúpiť
🔄
ohnúť
🔄
ohnúť sa
🔄
opásať
🔄
ovinúť
🔄
podať demisiu
🔄
poddať sa
🔄
podpásať
🔄
podvoliť sa
🔄
pohúžvať
🔄
pokrkvať
🔄
pokrčiť
🔄
pomädliť
🔄
pomŕštiť
🔄
popriťahovať
🔄
poskŕčať
🔄
poskŕčať sa
🔄
posťahovať
🔄
potúžiť
🔄
pouťahovať
🔄
povaliť
🔄
povráskať
🔄
pozaťahovať
🔄
poďakovať sa
🔄
požmať
🔄
požmoliť
🔄
prekotiť
🔄
prepásať
🔄
presotiť
🔄
prevaliť
🔄
previazať
🔄
prevrhnúť
🔄
prevrátiť
🔄
prichraptieť
🔄
prihrbiť
🔄
prikrčiť
🔄
prikrčiť sa
🔄
prilákať
🔄
primrznúť
🔄
pripoďkať
🔄
pripásať
🔄
pripútať
🔄
prisunúť
🔄
pritiahnuť
🔄
prituhnúť
🔄
pritúžiť
🔄
pritŕpnuť
🔄
privábiť
🔄
pričupiť
🔄
pričupiť sa
🔄
pričupnúť (si)
🔄
priškrtiť
🔄
rezignovať
🔄
schalbať
🔄
schumlať
🔄
schúliť
🔄
schúliť sa
🔄
skrkvať
🔄
skrútiť sa
🔄
skrčiť
🔄
skrčiť sa
🔄
stiahnuť chvost
🔄
stiahnuť sa
🔄
stočiť sa
🔄
strhnúť
🔄
stúliť
🔄
stúliť sa
🔄
sčupiť sa
🔄
ucúvnuť
🔄
ukrkvať
🔄
ukrčiť sa
🔄
upútať
🔄
ustúpiť
🔄
utiahnuť
🔄
utúliť sa
🔄
učupiť sa
🔄
učučkať sa
🔄
vyvaliť
🔄
vzdať sa
🔄
zamrznúť
🔄
zanechať
🔄
zatiahnuť
🔄
zaďakovať
🔄
zdúdliť sa
🔄
zhodiť
🔄
zhrbiť
🔄
zhúžvať
🔄
zhúžviť
🔄
zhŕždiť
🔄
zložiť
🔄
zlákať
🔄
zmraštiť
🔄
zmrštiť
🔄
zmädliť
🔄
zmäkušiť
🔄
zmŕštiť
🔄
zohnúť
🔄
zohnúť sa
🔄
zošúveriť
🔄
zožmoliť
🔄
zrancovať
🔄
zriasiť
🔄
zriecť sa
🔄
zrieknuť sa
🔄
zvaliť
🔄
zviazať
🔄
zvinúť sa
🔄
zvraskať
🔄
zvraštiť
🔄
zvráskať
🔄
zvrásčiť
🔄
zvábiť
🔄
získať

skloňovanie slova stiahnuť

dokonavé sloveso
(ja) stiahnem
(ty) stiahneš
(on, ona, ono) stiahne
(my) stiahneme
(vy) stiahnete
(oni, ony) stiahnu
(ja som, ty si, on) stiahol
(ona) stiahla
(ono) stiahlo
(oni, ony) stiahli
(ty) stiahni!
(my) stiahnime!
(vy) stiahnite!
(nejako) stiahnuc