Význam slova skupenstvo

skupenstvo význam a skloňovanie

skupenstvo -a -tiev s.

výraz z fyziky stav látok charakterizovaný ich tvarom a objemom: plynné, tuhé skupenstvo, zmena skupenstva

skupenský príd.

skloňovanie slova skupenstvo

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) skupenstvo
(dve) skupenstvá
(bez) skupenstva
(bez) skupenstiev
(k) skupenstvu
(k) skupenstvám
(vidím) skupenstvo
(vidím) skupenstvá
(o) skupenstve
(o) skupenstvách
(so) skupenstvom
(so) skupenstvami