Význam slova revolúcia

revolúcia význam, synonymá a skloňovanie

revolúcia -ie ž.

1. hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami: sociálna revolúcia; národná revolúcia, Veľká francúzska revolúcia2. základná, podstatná zmena, prevrat v rozličných oblastiach činnosti: kultúrna revolúcia; vedecko-technická revolúcia; priemyselná revolúcia; filozofický výraz kvalitatívny zvrat vo vývine, opozitumslovo opačného významu evolúcia;revolučný príd.: revolučné učenie, revolučné udalosti; revolučné hnutie mládeže; revolučné zmeny, revolučný objav

revolučne prísl.

revolučnosť -i ž.


revolúcia synonymá:

revolúcia
🔄
bunt
🔄
denná
🔄
disidencia
🔄
komplot
🔄
konverzia
🔄
konšpirácia
🔄
metamorfóza
🔄
nočná
🔄
obmena
🔄
obrat
🔄
odboj
🔄
otras
🔄
povstanie
🔄
prelom
🔄
premena
🔄
prerod
🔄
prevrat
🔄
puč
🔄
rebélia
🔄
reforma
🔄
revolta
🔄
skok
🔄
sprisahanie
🔄
transformácia
🔄
vzbura
🔄
zlom
🔄
zmena
🔄
zvrat
🔄
šichta

skloňovanie slova revolúcia

 
podstatné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) revolúcia
(štyri) revolúcie
(bez) revolúcie
(bez) revolúcií
(k) revolúcii
(k) revolúciám
(vidím) revolúciu
(vidím) revolúcie
(o) revolúcii
(o) revolúciách
(s) revolúciou
(s) revolúciami