Význam slova relé

relé význam a skloňovanie

relé neskl. s.

výraz z elektrotechniky prístroj, ktorým možno prerušovať elektrický prúd alebo prenášať impulzy z 1 prúdového obvodu do druhého

reléový príd.: reléový systém

skloňovanie slova relé

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) relé
(tri) relé
(bez) relé
(bez) relé
(k) relé
(k) relé
(vidím) relé
(vidím) relé
(o) relé
(o) relé
(s) relé
(s) relé