Význam slova protikomunistický

protikomunistický význam a skloňovanie

protikomunistický príd.

zacielený proti ideológii a systému komunizmu: protikomunistická literatúra, protikomunistický odboj

skloňovanie slova protikomunistický

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) protikomunistický
(štyria) protikomunistickí
(bez) protikomunistického
(bez) protikomunistických
(k) protikomunistickému
(k) protikomunistickým
(vidím) protikomunistického
(vidím) protikomunistických
(o) protikomunistickom
(o) protikomunistických
(s) protikomunistickým
(s) protikomunistickými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) protikomunistický
(štyri) protikomunistické
(bez) protikomunistického
(bez) protikomunistických
(k) protikomunistickému
(k) protikomunistickým
(vidím) protikomunistický
(vidím) protikomunistické
(o) protikomunistickom
(o) protikomunistických
(s) protikomunistickým
(s) protikomunistickými
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) protikomunistická
(štyri) protikomunistické
(bez) protikomunistickej
(bez) protikomunistických
(k) protikomunistickej
(k) protikomunistickým
(vidím) protikomunistickú
(vidím) protikomunistické
(o) protikomunistickej
(o) protikomunistických
(s) protikomunistickou
(s) protikomunistickými
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) protikomunistické
(štyri) protikomunistické
(bez) protikomunistického
(bez) protikomunistických
(k) protikomunistickému
(k) protikomunistickým
(vidím) protikomunistické
(vidím) protikomunistické
(o) protikomunistickom
(o) protikomunistických
(s) protikomunistickým
(s) protikomunistickými