Význam slova prívod

prívod význam a skloňovanie

prívod -u m.mužský rod

1. privádzanie (význ. 2): prívod vzduchu, vody, pary2. prostriedok, ktorým sa niečo privádza;prívodný, prívodový príd.: prívodný kanál, prívodné potrubie

skloňovanie slova prívod

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) prívod
(dva) prívody
(bez) prívodu
(bez) prívodov
(k) prívodu
(k) prívodom
(vidím) prívod
(vidím) prívody
(o) prívode
(o) prívodoch
(s) prívodom
(s) prívodmi