Význam slova porekadlo

porekadlo význam a skloňovanie

porekadlo -a -diel s.

skratkovitý ustálený výraz s obraznou platnosťou (napr. hore hľadel, spadol do jamy)


porekadlo synonymum:

🔄
príslovie

skloňovanie slova porekadlo

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) porekadlo
(tri) porekadlá
(bez) porekadla
(bez) porekadiel
(k) porekadlu
(k) porekadlám
(vidím) porekadlo
(vidím) porekadlá
(o) porekadle
(o) porekadlách
(s) porekadlom
(s) porekadlami