Význam slova podateľňa

podateľňa význam a skloňovanie

podateľňa -e ž.

oddelenie úradu, kde sa podávajú písomnosti na vybavenie

skloňovanie slova podateľňa

 
podstatné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) podateľňa
(dve) podateľne
(bez) podateľne
(bez) podateľní
(k) podateľni
(k) podateľniam
(vidím) podateľňu
(vidím) podateľne
(o) podateľni
(o) podateľniach
(s) podateľňou
(s) podateľňami