Význam slova paralelný

paralelný význam, synonymá a skloňovanie

paralelný príd.

1. rovnobežný, súbežný: dve paralelné cesty, ulice2. prebiehajúci, jestvujúci (súčasne) popri sebe: paralelný vývoj; paralelné triedy viaceré triedy toho istého postupného ročníka;paralelne prísl.

paralelnosť -i ž.

paralelný synonymá

Synonymá slova paralelný v synonymickom slovníku:

paralelný
rovnobežný
simultánny
súbežný


paralelný skloňovanie

Skloňovanie slova paralelný:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) paralelný
(dvaja) paralelní
(bez) paralelného
(bez) paralelných
(k) paralelnému
(k) paralelným
(vidím) paralelného
(vidím) paralelných
(o) paralelnom
(o) paralelných
(s) paralelným
(s) paralelnými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) paralelný
(štyri) paralelné
(bez) paralelného
(bez) paralelných
(k) paralelnému
(k) paralelným
(vidím) paralelný
(vidím) paralelné
(o) paralelnom
(o) paralelných
(s) paralelným
(s) paralelnými
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) paralelná
(tri) paralelné
(bez) paralelnej
(bez) paralelných
(k) paralelnej
(k) paralelným
(vidím) paralelnú
(vidím) paralelné
(o) paralelnej
(o) paralelných
(s) paralelnou
(s) paralelnými
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) paralelné
(štyri) paralelné
(bez) paralelného
(bez) paralelných
(k) paralelnému
(k) paralelným
(vidím) paralelné
(vidím) paralelné
(o) paralelnom
(o) paralelných
(s) paralelným
(s) paralelnými
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*