Význam slova niečo

niečo význam, synonymá

niečo -čoho zám. neurčité

1. vyjadruje neurčitosť alebo ľubovoľnosť pri označení veci, javu, dačo, voľačo, čosi: hľadám niečo (dôležité), daj mi niečo (jesť a pod.)2. v postavení neurč. číslovka a prísl. označuje malé množstvo, trocha, dačo, čosi: vziať si niečo jedla; je na tom niečo pravdy nie všetko; je (o) niečo starší3. expresívny výraz v postavení prísl. označuje veľké množstvo, veľmi veľa, veľmi mnoho: ten sa ma niečo naprosil• niečo mu je necíti sa dobre; expresívny výraz: to je niečo! pozoruhodná vec; to je niečo? bezvýznamná vec; také niečo! čudná vec; niečo pod zub(y) jedlo; niečo znamenať mať hodnotu; niečo za niečo nič nie je zadarmo; lepšie niečo ako nič


niečo synonymá:

niečo
🔄
dač
🔄
dačo
🔄
dačosi
🔄
voľačo
🔄
čo-to
🔄
čosi
🔄
čosi-kdesi