Význam slova mládež

mládež význam, synonymá a skloňovanie

mládež -e ž. (hromadné podstatné meno)

mladí ľudia: dospievajúca, študujúca mládež, vychovávať mládež; kluby mládeže
• mládež i stárež všetci


mládež synonymá:

mládež
🔄
chasa
🔄
detva
🔄
dorast
🔄
junač
🔄
mladí
🔄
mlaď
🔄
omladina
🔄
podrast
🔄
čeľaď

skloňovanie slova mládež

 
podstatné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) mládež
(dve) mládeže
(bez) mládeže
(bez) mládeží
(k) mládeži
(k) mládežiam
(vidím) mládež
(vidím) mládeže
(o) mládeži
(o) mládežiach
(s) mládežou
(s) mládežami