Význam slova mimoúradný

mimoúradný význam a skloňovanie

mimoúradný príd.

ktorý nesúvisí s úradom, úradovaním: mimoúradný čas

skloňovanie slova mimoúradný

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) mimoúradný
(dvaja) mimoúradní
(bez) mimoúradného
(bez) mimoúradných
(k) mimoúradnému
(k) mimoúradným
(vidím) mimoúradného
(vidím) mimoúradných
(o) mimoúradnom
(o) mimoúradných
(s) mimoúradným
(s) mimoúradnými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) mimoúradný
(štyri) mimoúradné
(bez) mimoúradného
(bez) mimoúradných
(k) mimoúradnému
(k) mimoúradným
(vidím) mimoúradný
(vidím) mimoúradné
(o) mimoúradnom
(o) mimoúradných
(s) mimoúradným
(s) mimoúradnými
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) mimoúradná
(dve) mimoúradné
(bez) mimoúradnej
(bez) mimoúradných
(k) mimoúradnej
(k) mimoúradným
(vidím) mimoúradnú
(vidím) mimoúradné
(o) mimoúradnej
(o) mimoúradných
(s) mimoúradnou
(s) mimoúradnými
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) mimoúradné
(tri) mimoúradné
(bez) mimoúradného
(bez) mimoúradných
(k) mimoúradnému
(k) mimoúradným
(vidím) mimoúradné
(vidím) mimoúradné
(o) mimoúradnom
(o) mimoúradných
(s) mimoúradným
(s) mimoúradnými