Význam slova kto

kto význam, synonymá

kto koho komu koho o kom kým zám. opyt.

1. expresívny výraz i ktože vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na osobu: kto je to? o kom to hovoríš? komuže dáme, ak nie deťom?2. expresívny výraz má citový význam (vo zvol. vetách): aha, kto nám chce rozkazovať!3. uvádza vzťažnú vedľajšiu vetu podmetovú, predmetovú a prívlastkovú (často súvzťažné ten kto, kto - ten): iba ten to pochopí, kto to sám zažil; uvidíme, kto mal pravdu; ten, komu som to požičal4. v spojení so slovesom mať alebo byť a infinitíve vyjadruje (ne)schopnosť realizovať dej: má mu kto pomôcť; niet sa na koho spoľahnúť5. má význam neurčitého zámena, niekto: najtuhšia zima, akú kto pamätá6. i ktože expresívny výraz má význam vymedzovacieho zámena, nikto (vo zvolaniach, v reč. otázkach): kto(že) to kedy videl!? kto by chcel tvrdiť opak?• kto z koho bezohľadné súperenie; myslí si o sebe - kto som, čo som je namyslený; komu česť, tomu česť

kto synonymum

Synonymum slova kto v synonymickom slovníku:

kto
ktorý
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*