Význam slova kapitalizmus

kapitalizmus význam a skloňovanie

kapitalizmus -mu m.mužský rod

politicko-ekonomický systém trhovej ekonomiky charakterizovaný slobodným súkromným podnikaním a rozvojom technického kapitálu (výrobných prostriedkov), ktorý funguje obyčajne v rámci demokratického politického systému

kapitalista -u m.mužský rod
1. ekonomický vlastník výrobných prostriedkov, cenných papierov, vkladateľ kapitálu do istého podniku2. kto má príjem takmer výlučne z kapitálových výnosov; boháč;kapitalistka -y -tiek ž.

kapitalistický príd.: kapitalistický systém, štát

kapitalisticky prísl.

skloňovanie slova kapitalizmus

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) kapitalizmus
(dva) kapitalizmy
(bez) kapitalizmu
(bez) kapitalizmov
(ku) kapitalizmu
(ku) kapitalizmom
(vidím) kapitalizmus
(vidím) kapitalizmy
(o) kapitalizme
(o) kapitalizmoch
(s) kapitalizmom
(s) kapitalizmami