Význam slova k

k význam, synonymá a skloňovanie

k [i ká] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno2. v značkách: k karát; vitamín K; termín z chémie K kálium; výraz z fyziky K kelvin

k, ku [ku/gu]

(ku pred k-, g-, pred skupinou spoluhlások s k, g, často i pred inými spoluhláskami a v spoj. ku mne [iba ku]) predl. s D.
vyjadruje
1. smer do blízkosti alebo polohu v (tesnej) blízkosti, približovanie (sa) v priestore alebo čase: cestovať k rodičom, ísť k rieke, dvíhať sa k oblakom; prikrčený ku skrini; chýliť sa k večeru; cesta k dohode2. pribúdanie, pridávanie: pridružiť sa k známym; (pripojiť) dodatok k dohode; chlap a (ešte) k tomu ozbrojený navyše3. priestorovú alebo časovú hranicu: od Dunaja k Tatrám; stavbu dohotoviť k 1. januáru4. (v ustálených prípadoch) účel, zacielenie: hýbať sa k životu; byť, dať, mať k dispozícii; ísť k lekárovi; blahoželať k meninám5. zreteľ: úprimný k deťom; prejaviť úctu k starším; štyri ku dvom6. väzbu pri slovesách alebo menách: dôjsť k záveru, pribrať sa k práci, prirovnať k minulosti; (zodpovedný) prístup k úlohám; výzva k rozvahe


k synonymá

Synonymá slova k v synonymickom slovníku:

k
smerom k
v protiklade k


k skloňovanie

Skloňovanie slova k:

 
podstatné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) k
(tri) k
(bez) k
(bez) k
(ku) k
(ku) k
(vidím) k
(vidím) k
(o) k
(o) k
(s) k
(s) k

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*